Peng Hu


Xingze Wang

M.Sc. Student

MLDA Group,
School of Software,
Shandong University, Ji'nan, China

Supervisor:
  Guoxian Yu

Biography:
  Currently I am a first year graduate student of School of Software in Shandong University and a member of MLDA Group, led by professor Guo-Xian Yu.
I received my B.Eng. degree in School of Software in July 2020 from Zhengzhou University. In September 2020, I was admitted to study for a M.Eng. degree in Shandong University

Research Interest:
 
My research interests include: Machine learning, Data mining and Bioinformatics .

 
Mail:
Xingze Wang
Shandong University, 1500 Shunhua Road, Licheng District
Ji'nan 250101, China
Laboratory:
Research Center of Software and Data Engineering, School Of Software, Shandong University
URL:
ãȴȫ
Email:
xzwang@mail.sdu.edu.cn

last modified: 2015-9-24