Peng Hu

ƽ
Xiangping Kang

M.Sc. Student

MLDA Group,
School Of Software,
Shandong University, Ji'nan, China

Supervisor:
  Guoxian Yu

Biography:
  Currently I am a senior undergraduate of School Of Software in Shandong University and a member of MLDA Group, led by professor Guo-Xian Yu.

Research Interest:
 
My research interests include: Machine learning and Data mining .

 
Mail:
Xiangping Kang
Shandong University, 1500 Shunhua Road, Licheng District
Ji'nan 250101, China
Laboratory:
Research Center of Software and Data Engineering, School Of Software, Shandong University
URL:
Github
Email:
xpkang@mail.sdu.edu.cn

last modified: 2021-1-13