Contact me at guoxian85@gmail.com; gxyu@swu.edu.cn.

M.Sc. Students


Name Program Start time Progress highlights
Xia Chen M.Sc. 2016- International Journal of Computers and Applications, PRICAI
Yingwen Zhao M.Sc. 2016- Genomics, Computational Biology and Chemistry, Genomics
Keyao Wang M.Sc. 2016- Journal of Computer Research and Development
Jinzheng Tu M.Sc. 2017-
Yuehui Wang M.Sc. 2017- ISBRA
Yangyang Yan M.Sc. 2017-
Yuying Xing M.Sc. 2017- IJCAI
Guangjin Ou M.Sc. 2018-
Ling Zhan M.Sc. 2018-
Jie Zeng M.Sc. 2018-

Research Assistants


Name Start time Progress highlights

Graduates


Name Grad date Highlights First Employment
Guangyuan Fu 2018.6 Bioinformatics(2), TCBB(2), SCIENTIA SINICA Informationis(2), Oncotarget,
Journal of Computer Research and Development
Alibaba Group.
Yuan Jiang 2018.6 Bioinformatics, Scientific Reports, Algorithms Meitu, Inc.
Xianxue Yu 2018.6 Scientific Reports, PLoS ONE Ping An Bank Co., Ltd.
Qiaoyu Tan 2018.6 IJCAI, SDM, Neurocomputing, Remote Sensing, Journal of Software PhD Student in Texas A&M University, College Station.
Yanming Yu 2018.6 IEEE ACCESS, ICONIP, Neurocomputing PhD Student in King Abdullah University of Science & Technology.
Chang Lu 2017.8 SCIENTIA SINICA Informationis, BMC Bioinformatics PhD in Maastricht University
Wei Luo 2017.8 BMC Systems Biology PSBC Consumer Finance Co., Ltd.(Guangzhou)